HẾT TRẬN

Tạo phòng mới

Mã phòng: 3a68f8348477d371c2a3aceaeb6f8402

Mời bạn bè chơi bằng cách gửi liên kết.

Bên ĐỎ Bên ĐEN

Chia sẻ bàn cờ

Bình luận

Top