HẾT TRẬN

Tạo phòng mới

Mã phòng: 38dd620e1f8379473e043e3deca90f63

Mời bạn bè chơi bằng cách gửi liên kết.

Bên ĐỎ Bên ĐEN

Chia sẻ bàn cờ

Tải nội dung trên Google Play

Bình luận

Top