HẾT TRẬN

Tạo phòng mới

Mã phòng: 38c3bbac972a8bb4a74e5138a83bd0bb

Mời bạn bè chơi bằng cách gửi liên kết.

Bên ĐỎ Bên ĐEN

Chia sẻ bàn cờ

Tải nội dung trên Google Play

Bình luận

Top