HẾT TRẬN

Tạo phòng mới

Mã phòng: 35f43a49ef791aa120c5483825502b44

Mời bạn bè chơi bằng cách gửi liên kết.

Bên ĐỎ Bên ĐEN

Chia sẻ bàn cờ

Bình luận

Top