HẾT TRẬN

Tạo phòng mới

Mã phòng: 35e8adc6ae2864d10a43572cd1c42391

Mời bạn bè chơi bằng cách gửi liên kết.

Bên ĐỎ Bên ĐEN

Chia sẻ bàn cờ

Tải nội dung trên Google Play

Bình luận

Top