HẾT TRẬN

Tạo phòng mới

Mã phòng: 334201eb72b8b1055b6483f9b22514c3

Mời bạn bè chơi bằng cách gửi liên kết.

Bên ĐỎ Bên ĐEN

Chia sẻ bàn cờ

Tải nội dung trên Google Play

Bình luận

Top