HẾT TRẬN

Tạo phòng mới

Mã phòng: 328428a4c0434a8de115f75821d8605d

Mời bạn bè chơi bằng cách gửi liên kết.

Bên ĐỎ Bên ĐEN

Chia sẻ bàn cờ

Tải nội dung trên Google Play

Bình luận

Top