HẾT TRẬN

Tạo phòng mới

Mã phòng: 322516c997d170ba5049aaa7a8d76364

Mời bạn bè chơi bằng cách gửi liên kết.

Bên ĐỎ Bên ĐEN

Chia sẻ bàn cờ

Tải nội dung trên Google Play

Bình luận

Top