HẾT TRẬN

Tạo phòng mới

Mã phòng: 32236a8e0448efe222d422c889934d16

Mời bạn bè chơi bằng cách gửi liên kết.

Bên ĐỎ Bên ĐEN

Chia sẻ bàn cờ

Bình luận

Top