HẾT TRẬN

Tạo phòng mới

Mã phòng: 31688ba49dac965e7ec679ff0b271346

Mời bạn bè chơi bằng cách gửi liên kết.

Bên ĐỎ Bên ĐEN

Chia sẻ bàn cờ

Tải nội dung trên Google Play

Bình luận

Top