HẾT TRẬN

Tạo phòng mới

Mã phòng: 312922b16931c24da7dbb342d5c3b48a

Mời bạn bè chơi bằng cách gửi liên kết.

Bên ĐỎ Bên ĐEN

Chia sẻ bàn cờ

Tải nội dung trên Google Play

Bình luận

Top