HẾT TRẬN

Tạo phòng mới

Mã phòng: 30ba8880865e22b19d9e89c46788f481

Mời bạn bè chơi bằng cách gửi liên kết.

Bên ĐỎ Bên ĐEN

Chia sẻ bàn cờ

Tải nội dung trên Google Play

Bình luận

Top