HẾT TRẬN

Tạo phòng mới

Mã phòng: 30789c6990601fcfab9d03250aca06a2

Mời bạn bè chơi bằng cách gửi liên kết.

Bên ĐỎ Bên ĐEN

Chia sẻ bàn cờ

Tải nội dung trên Google Play

Bình luận

Top