HẾT TRẬN

Tạo phòng mới

Mã phòng: 2bc396d33f2be6c2c6d6c2a8d1dd19ef

Mời bạn bè chơi bằng cách gửi liên kết.

Bên ĐỎ Bên ĐEN

Chia sẻ bàn cờ

Tải nội dung trên Google Play

Bình luận

Top