HẾT TRẬN

Tạo phòng mới

Mã phòng: 2aff77a76d776ebd11532b7481a2ad3d

Mời bạn bè chơi bằng cách gửi liên kết.

Bên ĐỎ Bên ĐEN

Chia sẻ bàn cờ

Tải nội dung trên Google Play

Bình luận

Top