HẾT TRẬN

Tạo phòng mới

Mã phòng: 2a6e4bc95271fb01531860558c919bb2

Mời bạn bè chơi bằng cách gửi liên kết.

Bên ĐỎ Bên ĐEN

Chia sẻ bàn cờ

Tải nội dung trên Google Play

Bình luận

Top