HẾT TRẬN

Tạo phòng mới

Mã phòng: 2a0b698a021f92a8c4ff5daa1bcdb8d3

Mời bạn bè chơi bằng cách gửi liên kết.

Bên ĐỎ Bên ĐEN

Chia sẻ bàn cờ

Tải nội dung trên Google Play

Bình luận

Top