HẾT TRẬN

Tạo phòng mới

Mã phòng: 29df34307cb00d58e710a13d284d855f

Mời bạn bè chơi bằng cách gửi liên kết.

Bên ĐỎ Bên ĐEN

Chia sẻ bàn cờ

Tải nội dung trên Google Play

Bình luận

Top