HẾT TRẬN

Tạo phòng mới

Mã phòng: 29ba1371db94e149e81f9b49da01804d

Mời bạn bè chơi bằng cách gửi liên kết.

Bên ĐỎ Bên ĐEN

Chia sẻ bàn cờ

Tải nội dung trên Google Play

Bình luận

Top