HẾT TRẬN

Tạo phòng mới

Mã phòng: 29920a1c743295bb799501b04dc819e1

Mời bạn bè chơi bằng cách gửi liên kết.

Bên ĐỎ Bên ĐEN

Chia sẻ bàn cờ

Tải nội dung trên Google Play

Bình luận

Top