HẾT TRẬN

Tạo phòng mới

Mã phòng: 298011f5a8df085106acf549e0641899

Mời bạn bè chơi bằng cách gửi liên kết.

Bên ĐỎ Bên ĐEN

Chia sẻ bàn cờ

Tải nội dung trên Google Play

Bình luận

Top