HẾT TRẬN

Tạo phòng mới

Mã phòng: 29447ae32d74ca75a75a0dbc5746af72

Mời bạn bè chơi bằng cách gửi liên kết.

Bên ĐỎ Bên ĐEN

Chia sẻ bàn cờ

Tải nội dung trên Google Play

Bình luận

Top