HẾT TRẬN

Tạo phòng mới

Mã phòng: 28dd1c696fbb609d6f0f9c7389c91f0e

Mời bạn bè chơi bằng cách gửi liên kết.

Bên ĐỎ Bên ĐEN

Chia sẻ bàn cờ

Tải nội dung trên Google Play

Bình luận

Top