HẾT TRẬN

Tạo phòng mới

Mã phòng: 28b2c11f5aeb5ead70eae749a5c76118

Mời bạn bè chơi bằng cách gửi liên kết.

Bên ĐỎ Bên ĐEN

Chia sẻ bàn cờ

Tải nội dung trên Google Play

Bình luận

Top