HẾT TRẬN

Tạo phòng mới

Mã phòng: 28ad70961f380ee593626d12617786b9

Mời bạn bè chơi bằng cách gửi liên kết.

Bên ĐỎ Bên ĐEN

Chia sẻ bàn cờ

Tải nội dung trên Google Play

Bình luận

Top