HẾT TRẬN

Tạo phòng mới

Mã phòng: 28a427e6b045496424d2afba040f166b

Mời bạn bè chơi bằng cách gửi liên kết.

Bên ĐỎ Bên ĐEN

Chia sẻ bàn cờ

Tải nội dung trên Google Play

Bình luận

Top