HẾT TRẬN

Tạo phòng mới

Mã phòng: 28120727c7990fc7a2144cb20f37cbd1

Mời bạn bè chơi bằng cách gửi liên kết.

Bên ĐỎ Bên ĐEN

Chia sẻ bàn cờ

Tải nội dung trên Google Play

Bình luận

Top