HẾT TRẬN

Tạo phòng mới

Mã phòng: 256a86f5d6e8a03426a4bb9823d25ece

Mời bạn bè chơi bằng cách gửi liên kết.

Bên ĐỎ Bên ĐEN

Chia sẻ bàn cờ

Tải nội dung trên Google Play

Bình luận

Top