HẾT TRẬN

Tạo phòng mới

Mã phòng: 2542eb246c248feb7b078f10ee9ea550

Mời bạn bè chơi bằng cách gửi liên kết.

Bên ĐỎ Bên ĐEN

Chia sẻ bàn cờ

Tải nội dung trên Google Play

Bình luận

Top