HẾT TRẬN

Tạo phòng mới

Mã phòng: 22ff1cae23022fd1b30ebcbb7516f3c0

Mời bạn bè chơi bằng cách gửi liên kết.

Bên ĐỎ Bên ĐEN

Chia sẻ bàn cờ

Tải nội dung trên Google Play

Bình luận

Top