HẾT TRẬN

Tạo phòng mới

Mã phòng: 22a5be278cb49fd5012915cdaff9154e

Mời bạn bè chơi bằng cách gửi liên kết.

Bên ĐỎ Bên ĐEN

Chia sẻ bàn cờ

Tải nội dung trên Google Play

Bình luận

Top