HẾT TRẬN

Tạo phòng mới

Mã phòng: 22995d2a5d5e443ba5e2fad5142fa377

Mời bạn bè chơi bằng cách gửi liên kết.

Bên ĐỎ Bên ĐEN

Chia sẻ bàn cờ

Tải nội dung trên Google Play

Bình luận

Top