HẾT TRẬN

Tạo phòng mới

Mã phòng: 2255b836d4fbde112811633cbb942a7c

Mời bạn bè chơi bằng cách gửi liên kết.

Bên ĐỎ Bên ĐEN

Chia sẻ bàn cờ

Tải nội dung trên Google Play

Bình luận

Top