HẾT TRẬN

Tạo phòng mới

Mã phòng: 21c167a7e71b820fe7defe53c8c1d8cf

Mời bạn bè chơi bằng cách gửi liên kết.

Bên ĐỎ Bên ĐEN

Chia sẻ bàn cờ

Tải nội dung trên Google Play

Bình luận

Top