HẾT TRẬN

Tạo phòng mới

Mã phòng: 219028412de51271671072b636c61d67

Mời bạn bè chơi bằng cách gửi liên kết.

Bên ĐỎ Bên ĐEN

Chia sẻ bàn cờ

Tải nội dung trên Google Play

Bình luận

Top