HẾT TRẬN

Tạo phòng mới

Mã phòng: 216de45166ad9c396170b9b2f411413c

Mời bạn bè chơi bằng cách gửi liên kết.

Bên ĐỎ Bên ĐEN

Chia sẻ bàn cờ

Tải nội dung trên Google Play

Bình luận

Top