HẾT TRẬN

Tạo phòng mới

Mã phòng: 216236a56136421b918eed028f75a66b

Mời bạn bè chơi bằng cách gửi liên kết.

Bên ĐỎ Bên ĐEN

Chia sẻ bàn cờ

Tải nội dung trên Google Play

Bình luận

Top