HẾT TRẬN

Tạo phòng mới

Mã phòng: 215b7860a255659dc98a0da88b47ca61

Mời bạn bè chơi bằng cách gửi liên kết.

Bên ĐỎ Bên ĐEN

Chia sẻ bàn cờ

Tải nội dung trên Google Play

Bình luận

Top