HẾT TRẬN

Tạo phòng mới

Mã phòng: 21594e00bd7f8e67b318de9e7493f6b5

Mời bạn bè chơi bằng cách gửi liên kết.

Bỏ cuộc

Bên ĐỎ Bên ĐEN

Chia sẻ bàn cờ

Tải nội dung trên Google Play

Bình luận

Top