HẾT TRẬN

Tạo phòng mới

Mã phòng: 206a2ba03279682a415fde6042329073

Mời bạn bè chơi bằng cách gửi liên kết.

Bên ĐỎ Bên ĐEN

Chia sẻ bàn cờ

Tải nội dung trên Google Play

Bình luận

Top