HẾT TRẬN

Tạo phòng mới

Mã phòng: 2060da0974ff85a08e244a94676175cb

Mời bạn bè chơi bằng cách gửi liên kết.

Bên ĐỎ Bên ĐEN

Chia sẻ bàn cờ

Tải nội dung trên Google Play

Bình luận

Top