HẾT TRẬN

Tạo phòng mới

Mã phòng: 201d4278427278f120c28646756251aa

Mời bạn bè chơi bằng cách gửi liên kết.

Bên ĐỎ Bên ĐEN

Chia sẻ bàn cờ

Tải nội dung trên Google Play

Bình luận

Top