HẾT TRẬN

Tạo phòng mới

Mã phòng: 1fd8fe4abaa4407729676022badb7293

Mời bạn bè chơi bằng cách gửi liên kết.

Bên ĐỎ Bên ĐEN

Chia sẻ bàn cờ

Tải nội dung trên Google Play

Bình luận

Top