HẾT TRẬN

Tạo phòng mới

Mã phòng: 1f0400bf99efec27846f339a78628fe9

Mời bạn bè chơi bằng cách gửi liên kết.

Bên ĐỎ Bên ĐEN

Chia sẻ bàn cờ

Tải nội dung trên Google Play

Bình luận

Top