HẾT TRẬN

Tạo phòng mới

Mã phòng: 1ea20f2f10e402f798f8a00008ada67b

Mời bạn bè chơi bằng cách gửi liên kết.

Bên ĐỎ Bên ĐEN

Chia sẻ bàn cờ

Tải nội dung trên Google Play

Bình luận

Top