HẾT TRẬN

Tạo phòng mới

Mã phòng: 1e3a78ab5e24d5c9f06546e1b7af0c6b

Mời bạn bè chơi bằng cách gửi liên kết.

Bên ĐỎ Bên ĐEN

Chia sẻ bàn cờ

Tải nội dung trên Google Play

Bình luận

Top