HẾT TRẬN

Tạo phòng mới

Mã phòng: 1dc984f66d1e425bbce94c7b2c8e345a

Mời bạn bè chơi bằng cách gửi liên kết.

Bên ĐỎ Bên ĐEN

Chia sẻ bàn cờ

Tải nội dung trên Google Play

Bình luận

Top