HẾT TRẬN

Tạo phòng mới

Mã phòng: 1d7e650930e4725a15191756db6c0787

Mời bạn bè chơi bằng cách gửi liên kết.

Bên ĐỎ Bên ĐEN

Chia sẻ bàn cờ

Tải nội dung trên Google Play

Bình luận

Top