HẾT TRẬN

Tạo phòng mới

Mã phòng: 1d6675acebb95e9c935bd6ebb207375d

Mời bạn bè chơi bằng cách gửi liên kết.

Bên ĐỎ Bên ĐEN

Chia sẻ bàn cờ

Tải nội dung trên Google Play

Bình luận

Top