HẾT TRẬN

Tạo phòng mới

Mã phòng: 1d268a7fdca847fc825547f2b413afab

Mời bạn bè chơi bằng cách gửi liên kết.

Bên ĐỎ Bên ĐEN

Chia sẻ bàn cờ

Tải nội dung trên Google Play

Bình luận

Top